Ny studie viser at meditasjon gir bedre karakterer

I dette innlegget ser vi på hvordan meditasjon kan øke prestasjonen din på skolen og andre områder i livet. En ny studie viser at meditasjon gjør det lettere å lære, gir bedre hukommelse og mer selvtillit. Studie viser også at med 10 minutter meditasjon hver dag kan IQ nivået økes med hele 23%. Tenk hva slags resultater det kan gi deg på skolen spesielt når du kombinerer det med privatundervisning. 

Meditasjon øker din velvære

privatlærer og meditasjon øker evnen til å lære

Meditasjon vil garantert hjelpe deg på skolen. Det er nesten garantert at karakterene dine vil gå opp. Det er ulike grunner til dette. Først og fremst vil det øke din velvære ved å redusere stress, bekjempe angst, depresjon og negativitet. Det vil gi deg en god følelse, øke din selvtillit og gi deg mer viljestyrke. En direkte effekt av meditasjon er bedre hukommelse og det er noe du vil oppdage ganske tidlig. En kritisk del av hukommelsen til mennesker er å kunne ignorere distraksjoner. Det er mange studier som bekrefter at meditasjon gir deg mer fokus og oppmerksom kontroll. Det beste med det er at du kan meditere fra hvor du vil. Det finnes så klart ulike metoder på meditasjon men den letteste er å lukke øynene og fokusere på pusten. Forskning viser at kun 10 minutter med meditasjon hver dag er det som trengs for å se de første resultatene. Du kan meditere om morgenen eller før du legger deg. 

Du kan bli smartere av meditasjon

Du leste det riktig. Forskning viser nemlig at IQ nivået kan økes med hele 23%. Hva betyr det? Det betyr at en svak elev vil kunne bli like smart som en av de beste i klassen og at en veldig smart elev kan bli et geni. 

Intelligens kan deles i to typer: krystallisert intelligens og flytende intelligens. Krystallisert intelligens er evnen til å bruke informasjon og erfaring basert på læring. Dette er noe som øker etter alderen og er noe som lett kan måles ved standard eksamener. Det er en av grunnene til at mange eldre som tar opp fag som privatist har større mulighet og synes også det er enklere å få bedre karakter enn det de tidligere hadde. 

Flytende intelligens derimot er din evne til å gjenkjenne mønster, løse nye problemer og bruke logikk i nye situasjoner. Med andre ord handler det ikke om hvor mye du vet eller kan, men heller om din evne til å være innovativ, kreativ, selvbevisst og visjonær. Den primære effekten av meditasjon er å øke flytende intelligens og den sekundære effekten er at krystallisert intelligens også øker.

✅ Meditasjon gjør læring lettere og du blir flinkere på skolen.

✅ Privatundervisning kombinert med meditasjon vil gi gode og raske resultater.

✅ Privatlærer kan lære bort studieteknikk som sammen med flytende intelligens øker krystallisert intelligens.

✅ Meditasjon øker evnen til å være kreativ, innovativ, selvbevisst og visjonær.

✅ Meditasjon og privatundervisning kan gi ekstremt bra resultater i matematikk.

✅ Leksehjelp kombinert med meditasjon vil ha positiv effekt på læring hos barn.

Scroll to Top