Leksehjelp i matte

Vi underviser fagene R2, R1, S1, S2, 1T, 1P, 2P og BI- matte.

Eksamensdrill

Leksehjelp gjennom hele året

Tema baserte kurs

Tema baserte kurs

Brøkregning

Funksjonslære

Sannsynlighet

 

Derivasjon

Integrasjon

Geogebra

Oppnå målene dine sammen med én mentor

Få bedre karakterer dette skoleåret

Rull til toppen