Hvordan håndtere stress før eksamen?

Det er mange som stresser med eksamen, skole generelt og under corona tiden er det også svært mange som er stresset på grunn av usikker fremtid. Vi lærer alle våre privatlærere og elever hvordan de kan håndtere stress.

Stress er når du ikke er klar for noe

leksehjelp reduserer stress hos barn

Kjennetegn på stress kan være rastløshet, hoste, rask hjertebank, svette og at man er nervøs. Det er egentlig kroppens måte å fortelle deg på at du ikke er klar for noe. Å konstant være stresset er en forferdelig måte å gå gjennom livet på. Det man bør gjøre istedenfor er å spørre seg selv hvorfor kroppen gir fra seg disse signalene og hva man kan gjøre for å ikke være stresset. 

Den beste motgiften er kompetanse

Den beste motgiften mot stress er kompetanse. Har du treningen, kunnskapen og de riktige ressursene for å takle en situasjon vil du naturlig være mer selvsikker og mindre stresset. For eksempel som pilot øver man på hvordan man skal reagere hvis motoren begynner å brenne. Med den riktige kompetansen er det ikke sikkert man kan unngå brannen, men måten man reagerer på vil være helt annerledes. 

Stress er derfor kroppens måte og si at du ikke er klar for noe, det er derfor bedre å gjøre seg klar for noe slik at man kan minimalisere stress. I enkelte situasjoner forteller kroppen at du er i fare, men det er ikke alltid man kan kontrollere en situasjon. I en slik situasjon kan man fokusere på pusten, det er det astronauter gjør før oppskytning av en rakett. Det samme gjelder elever som er stresset før eksamen. Hvis man har brukt tiden sin godt på forberedelse så vil man naturlig være mindre nervøs. Er man likevel nervøs og stresset kan man fokusere på pusten.

✅ Vær mer forberedt på eksamen med en privatlærer.

✅ Privatundervisning er en måte på å klargjøre seg for eksamen.

✅ Privatlærere har ofte mye erfaring og kan lære deg håndtere stress.

✅ Reduser stress og være mer forberedt på eksamen ved å ha en privatlærer.

✅ Gjennom privatundervisning lærer du deg studieteknikk.

✅ Leksehjelp reduserer stress hos barn ved at de får læregleden sin tilbake.

Scroll to Top