Hvordan du kan bli smartere av å løse Rubiks Kube?

Rubiks Kube er en 3D puslespill som er veldig populær i verden. I dette innlegget ser vi på hvordan denne fantastiske kuben kan forbedre din intelligens. Kuben består av 9 celler i 6 forskjellige farger. Rubiks kube kan virke lett å løse men sannheten er at det kan ta veldig lang tid. Det kreves kognitive ferdigheter som fokus, øye-hånd koordinasjon, problemløsning, observeringsevne og tålmodighet for å løse den. 

Å trene med en Rubiks kube stimulerer koblingen mellom nervene i hjernen

Forskning viser at menneskehjernen er mye mer tilpasningsdyktig enn det man tidligere har trodd. Det betyr at gjennom trening som stimulerer nevroplastisitet kan barn og voksne bli smartere. Hjernen kan nemlig evolvere seg.  

Hvorfor klarte Sunprit å løse Rubiks kuben selv om han ikke hadde gjort det på 7 år?

Hver gang vi utfører en bevegelse sender nervene våre signaler til hverandre og kobler seg sammen i et gitt mønster. Jo oftere vi repeterer samme bevegelse jo sterkere blir denne koblingen. Det er derfor man sier at det er lettere å lære noen som ikke er lært fra før av, fordi en person som allerede er lært feil må først avlæres. Det kan være vanskelig fordi det skaper usikkerhet. Med andre ord vil en bevegelse hos mennesker gjort feil eller riktig skape en motorisk tilkobling mellom nervene. Denne tilkoblingen er det som brukes i sport. Det er også derfor man ofte sier at sport er den beste læreren. Gjennom nevroplastisitet kan man ha følelsen av nøyaktig hvordan man skal kaste en dart, sparke en fotball eller slå en tennisball uten å tenke over det. På samme måte klarte Sunprit å løse Rubiks kuben uten å tenke mye over det. Bruker du nevroplastisitet riktig kan det hjelpe deg mestre både skole og sport. Les gjerne mer om det på egenhånd.

✅ Å lage en Rubiks kube er en effektiv og lærerik måte å trene motoriske ferdigheter på.

✅ En Rubiks kube kan stimulere den kreative hjernen hos barn og øke evnen til å løse problemer.

✅ Leksehjelp kombinert med trening som stimulerer nevroplastisitet kan forbedre prestasjonen til barnet ditt på skolen.

✅ Sammen med en privatlærer kan eleven både trene på skole og hjernetrim.

✅ Forskning viser at barn som trener hjernen gjennom kreativ problemløsning også er gode på matematikk.

✅ Vi fokuserer på både hjernetrim og privatundervisning for at elvene våre skal oppnå de beste resultatene.

Scroll to Top